Přidělení řádného úvěru Modrou Pyramidou

Diskuse o stavebním spoření a stavebních spořitelnách