Průvodce BBCode

Úvod

Co jsou to BBKódy?
BBKódy jsou speciální implementace HTML jazyka. Jestli můžete použít BBKódy při psaní vašich příspěvků, záleží na administrátorovi fóra. BBKódy je možné v jednotlivých příspěvcích zakázat ve formuláři pro odesílání příspěvků. BBKódy se používají podobně jako HTML, ale tagy jsou uzavřeny v hranatých závorkách [ a ] a ne v < a > a poskytují velkou kontrolu nad tím co a jak je zobrazeno. BBKódy můžete přidávat do příspěvků manuálně, nebo jednodušeji pomocí tlačítek s BBKódy zobrazených nad oknem editoru textu (zvýrazněním textu a kliknutím na tlačítko BBKódu). Následující průvodce vám může při používání BBKódů pomoci.
Nahoru

Formátování textu

Jak vytvořit tučný, podtržený text nebo kurzívu
Pomocí BBKódů můžete rychle změnit základní formátování vašeho textu. Dělá se to následně:

 • Abyste zvýraznili část textu tučně, vložte text mezi [b][/b], např.:

  [b]Nazdar[/b]

  se zobrazí jako Nazdar
 • Pro podtržení použijte [u][/u], například:

  [u]Dobré ráno[/u]

  se zobrazí jako Dobré ráno
 • Pro vytvoření kurzívy použijte [i][/i], např.

  Tohle je [i]naprosto úžasné![/i]

  se zobrazí jako Tohle je naprosto úžasné!
Nahoru
Jak změnit barvu nebo velikost textu
Barvu a velikost textu můžete změnit pomocí následujících BBKódů. Pamatujte, že výsledný vzhled textu závisí na tom, jaký prohlížeč a systém budou čtenáři vašeho příspěvku používat.
 • Barvu textu můžete změnit tak, že text vložíte do BBKódu [color=][/color]. Můžete použít buď uznaný název barvy v ang. (např. red, blue, yellow atd.), nebo hexadecimální kód barvy (např. #FFFFFF, #000000 atd.). Z toho plyne, že pro vytvoření červeného textu můžete použít buď

  [color=red]Ahoj![/color]

  nebo

  [color=#FF0000]Ahoj![/color]

  Oběma způsoby bude vytvořeno Ahoj!
 • Velikost textu můžete změnit podobným způsobem a to použitím BBKódu [size=][/size]. Použití tohoto BBKódu závisí na vzhledu, který má uživatel vybraný, ale doporučený formát je numerická hodnota reprezentující velikost textu v procentech, přičemž se začíná na 20 (velmi malý text) a pokračuje až do 200 (velmi velký text). Například:

  [size=30]MALÉ[/size]

  se zobrazí MALÉ

  zatímco:

  [size=200]OBROVSKÉ![/size]

  bude OBROVSKÉ!
Nahoru
Můžu kombinovat formátovací BBKódy?
Ano, samozřejmě, že můžete. Například, abyste upoutali něčí pozornost, můžete napsat:

[size=200][color=red][b]TADY JSEM![/b][/color][/size],

což bude po odeslání příspěvku vypadat takto: TADY JSEM!

Nedoporučujeme vám ale psát hodně textu, který tak vypadá! Pamatujte, že je na vás, odesílateli, abyste se ujistili, všechny BBKódy jsou správně uzavřeny. Například následující text není napsaný správně:

[b][u]Toto je špatně[/b][/u], protože jsou přehozeny uzavírací tagy BBKódů.
Nahoru

Citace a vložení kódu

Citace textu v odpovědích
Existují dva způsoby citace textu - s odkazem na autora textu nebo bez odkazu:

 • Když použijete pro odpověď na příspěvek ve fóru tlačítko „Citovat“, můžete si všimnout, že text, který je přidán okna pro psaní zprávy, je uzavřen v BBKódu [quote=""][/quote]. Tímto způsobem můžete použít citaci s odkazem na osobu nebo cokoliv jiného, co vložíte mezi uvozovky! Například pro citaci části textu, který napsal pan Sněhurka, byste měli vložit:

  [quote="pan Sněhurka"]Text, který napsal pan Sněhurka by měl přijít sem[/quote]

  Výsledkem bude automatické přidání "pan Sněhurka napsal:" před citovaný text. Nezapomeňte, že musíte jméno, které chcete citovat, vložit mezi uvozovky "jméno".
 • Druhý způsob vám umožní citovat něco bez uvedení autora. To uděláte tak, že vložíte text do BBKódu [quote][/quote] (všimněte si, že chybí rovnítko a uvozovky). Při prohlížení takového příspěvku bude text zobrazen v bloku citace.
Nahoru
Vložení kódu a dat s pevnou šířkou
Pokud chcete poslat do příspěvku část kódu nebo vlastně cokoliv u čeho je požadovaná pevná šířka dat, např. písmo typu Courier, měli byste vložit text do BBKódu [code][/code], např.

[code]echo "Toto je nejaky kod";[/code]

Všechno formátování použité v BBKódu [code][/code] zůstane zachováno, když ho později zobrazíte.
Nahoru

Generování seznamů

Vytvoření neuspořádaného seznamu
BBKódy podporují dva druhy seznamů: neuspořádaný seznam a seznam s pořadím. Jsou v podstatě stejné jako jejich HTML ekvivalenty. V neuspořádaném seznamu budou všechny položky zobrazeny jedna za druhou každá na novém řádku a s odsazením pomocí kuličky. Pro vytvoření neuspořádaného seznamu použijte BBKód [list][/list] a jednotlivé položky v seznamu definujte použitím BBKódu [*]. Například pro vytvoření seznamu vašich oblíbených barev můžete napsat:

[list]
[*]Červená
[*]Modrá
[*]Žlutá
[/list]

To vygeneruje následující seznam:

 • Červená
 • Modrá
 • Žlutá

Pokud chcete, můžete také pomocí následující úpravy BBKódu určit vzhled kuličky [list=disc][/list], [list=circle][/list], nebo [list=square][/list].
Nahoru
Vytvoření seznamu s pořadím
Druhý typ seznamu, seznam s pořadím, vám dává kontrolu nad tím, co bude zobrazeno před každou položkou seznamu. Abyste vytvořili seznam s pořadím, použijte BBKód [list=1][/list] pro vytvoření očíslovaného seznamu, nebo alternativně [list=a][/list] pro vytvoření abecedního seznamu. Stejně jako u neuspořádaného seznamu jsou jednotlivé položky definované použitím BBKódu [*]. Například:

[list=1]
[*]Jít do obchodu
[*]Koupit nový počítač
[*]Nadávat, když se pokazí
[/list]

vytvoří následující:

 1. Jít do obchodu
 2. Koupit nový počítač
 3. Nadávat, když se pokazí
Zatímco abecední seznam můžete napsat takhle:

[list=a]
[*]První možná odpověď
[*]Druhá možná odpověď
[*]Třetí možná odpověď
[/list]

čímž dostanete tohle:

 1. První možná odpověď
 2. Druhá možná odpověď
 3. Třetí možná odpověď

[list=A]
[*]První možná odpověď
[*]Druhá možná odpověď
[*]Třetí možná odpověď
[/list]

vytvoří
 1. První možná odpověď
 2. Druhá možná odpověď
 3. Třetí možná odpověď

[list=i]
[*]První možná odpověď
[*]Druhá možná odpověď
[*]Třetí možná odpověď
[/list]

vytvoří
 1. První možná odpověď
 2. Druhá možná odpověď
 3. Třetí možná odpověď

[list=I]
[*]První možná odpověď
[*]Druhá možná odpověď
[*]Třetí možná odpověď
[/list]

vytvoří
 1. První možná odpověď
 2. Druhá možná odpověď
 3. Třetí možná odpověď
Nahoru

Vytváření odkazů

Odkazy na jiné weby
BBKódy v phpBB podporují několik způsobů vytváření odkazů v příspěvcích.
 • Prvním způsobem je použití BBKódu [url=][/url]. URL adresa, kterou napíšete za rovnítko = je ta, na kterou odkaz povede. Například odkaz vedoucí na phpBB.com můžete napsat takhle:

  [url=https://www.phpbb.com/]Navštivte phpBB![/url]

  což vytvoří následující odkaz: Navštivte phpBB! Poznámka: jestli se odkazy otevírají ve stejném nebo v novém okně/panelu záleží na nastavení prohlížeče uživatele.
 • Pokud chcete, aby byla samotná URL adresa zobrazená jako odkaz, můžete použít následující způsob:

  [url]https://www.phpbb.com/[/url]

  To vytvoří následující odkaz: https://www.phpbb.com/
 • V phpBB je také funkce pojmenovaná Magické odkazy, pomocí které se z každé URL adresy se správnou syntaxí automaticky vytvoří odkaz, aniž by bylo potřeba URL adresu vložit do BBKódu a v adrese dokonce může chybět počáteční http://. Například, pokud napíšete do vašeho příspěvku www.phpbb.com, zobrazí se automaticky při prohlížení příspěvku: www.phpbb.com.
 • Totéž platí i pro emailové adresy. Emailovou adresu můžete vložit buď do BBKódu [email][/email], například:

  [email]ni.kdo@domena.cz[/email]

  což vytvoří ni.kdo@domena.cz, nebo můžete jednoduše napsat do zprávy ni.kdo@domena.cz, což bude při prohlížení příspěvku automaticky zkonvertováno na klikací emailovou adresu.
Stejně jako v případě ostatních BBKódů můžete i BBKód [url][/url] umístit okolo jiných BBKódů jako jsou [img][/img] (více dále), [b][/b] atd. Jak už bylo řečeno výše, je na vás, abyste se ujistili, že používáte správné pořadí otevíracích a uzavíracích tagů BBKódů, například:

[url=https://www.phpbb.com/][img]https://www.phpbb.com/theme/images/logos/blue/160x52.png[/url][/img]

není správně a mohlo by to vést ke smazání příspěvku, takže si na to dávejte pozor.
Nahoru

Zobrazení obrázků v příspěvcích

Přidávání obrázků do příspěvků
Součástí phpBB je BBKód, který slouží pro přidávání obrázků do vašich příspěvků. Při použití tohoto BBKódu je dobré pamatovat na dvě velmi důležité věci. Zaprvé, mnoho uživatelů nemá v příspěvcích rádo příliš mnoho obrázků a zadruhé, obrázek, který chcete přidat do příspěvku musí být dostupný online na internetu (například nemůže existovat pouze ve vašem počítači, kromě případu, kdy provozujete webový server!). Pro zobrazení obrázku v příspěvku musíte znát URL adresu obrázku, kterou vložíte do BBKódu [img][/img]. Například:

[img]https://www.phpbb.com/theme/images/logos/blue/160x52.png[/img]

Jak je zmíněno v URL sekci výše, pokud chcete, můžete vložit obrázek do BBKódu [url][/url] a vytvořit tak obrázek s odkazem, např.

[url=https://www.phpbb.com/][img]https://www.phpbb.com/theme/images/logos/blue/160x52.png[/img][/url]

vytvoří:

Nahoru
Přidávání příloh do příspěvků
Přílohy můžou být umístěny na jakékoliv místo v příspěvku pomocí nového BBKódu [attachment=][/attachment], pokud bylo používání příloh povoleno administrátorem fóra a pokud vám byla udělena příslušná oprávnění pro přidávání příloh. Na stránce psaní příspěvků je okno pro přetažení a nahrání příloh. Po nahrání příloh je můžete pomocí tlačítka „Umístit do textu“ vložit na jakékoliv místo do textu příspěvku.
Nahoru

Další záležitosti

Můžu přidat do fóra další BBKódy?
Pokud jste na tomto fóru administrátorem a máte dostatečná oprávnění, můžete v administraci fóra v sekci BBKódy přidat vlastní BBKódy.
Nahoru